Ceník placených výkonů     
1  Komplexní vyšetření (neznámého pacienta)
 Použití pro vyšetření pacienta na žádost, např. cizince bez pojištění
700,-
2  Opakované komplexní vyšetření  Kč  500,-
3  Cílené vyšetření  Kč  210,-
4  Očkování s.c. ,i.m.  Kč  100,-
5  Infuze
 Doplatek za léčivo při podání infuzí je v rozmezí od 50 do 100 Kč dle typu podané infuze 
 Kč  50,- až 100,-
6  Vyšetření CRP  Kč  120,-
7  Jednoduchý administrativní úkon  Kč  100,-
8  Administrativní výkon 40 min.  Kč  450,-
9  Administrativní výkon 30 min.  Kč  350,-
10  Sazba lékaře za práci na objednávku  Kč  400,-
11  Měsíční paušální odměna za zaměstnance
 (měsíčně pro podniky se smluvním režimem)
 Kč  50,-
12  Výpis ze zdravotní dokumentace  Kč  300,-

 možná bezhotovostní platba