Ceník placených výkonů     
1  Komplexní vyšetření (neznámého pacienta)
 použití: pro vyšetření pacienta na žádost, např. cizince bez pojištění
700,-
2  Opakované komplexní vyšetření
 Použití: pro vyšetření v souvislosti s posudky k pracovní
 činnosti, k řidičským oprávněním, držení zbraně, vydání potrvinářských průkazů apod.
 Kč  600,-
3  Cílené vyšetření
 Použití: pro jednoduché posudky např. sportovní činnosti,
 pro přijetí na vysoké školy, potvrzení bezinfekčnosti apod.
 Kč  210,-
4  Očkování s.c. ,i.m. s příslušnou prohlídkou
 použití: pro očkování za úhradu (bez ceny vakcíny)
 Kč  250,-
5  Vyšetření CRP  Kč  120,-
6  Jednoduchý administrativní úkon
 použití: pro jednoduchá potvrzení s razítkem
 Kč  150,-
7  Administrativní výkon 40 min.
 použití: pro výpisy z dokumentace např. pro komerční
 pojišťovny, vypsání posudku o pracovních úrazech
 Kč  500,-
8  Administrativní výkon 30 min.
 použití: pro oznamování pojistných událostí
 Kč  400,-
9  Sazba lékaře za práci na objednávku 
 (např. pro podniky školení, odborné přednášky, konzultace s pacientem)
  Za každou započatou 1/2 hod
 Kč  500,-
10  Měsíční paušální odměna za zaměstnance
 (měsíčně pro podniky se smluvním režimem)
 Kč  70,-
11  Výpis ze zdravotní dokumentace  Kč  350,-

 možná bezhotovostní platba